Правила роботи з Реєстром судових рішень з питань, що стосуються довкілля

Реєстр судових рішень з питань, що стосуються довкілля (Реєстр) – це автоматизована система зберігання, пошуку, а також надання електронних копій судових рішень (із прив’язкою, де це можливо, до офіційного Єдиного державного реєстру судових рішень) у справах, що стосуються довкілля.

До Реєстру вносяться судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів - рішення, постанови, ухвали суду, що ухвалені (постановлені) судами у цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, ініційованих інститутами громадянського суспільства, окремими особами чи групами осіб на благо довкілля і суспільства.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на веб-порталі http://caselawepl.org.ua/ для усіх бажаючих.

Реєстр створений і адміністрований МБО "Екологія-Право-Людина", і не є офіційним Реєстром судових рішень.

База даних Реєстру (БД) містить інформацію довідкового характеру.

Будь-яка текстова, графічна або інша інформація, представлена на веб-порталі Реєстру (крім текстів судових рішень), захищена авторським правом. Цей захист розповсюджується на програмне забезпечення, пошукові алгоритми, оформлення та структуру сторінок, а також БД.

Забороняється при роботі з БД:

  • включати сторінки БД у фрейми або інші окремі сторінки на власних сайтах;
  • копіювати структурні елементи БД, зокрема, створювати "дзеркала";
  • здійснювати автоматичні або автоматизовані запити на пошук та копіювання ("викачування") БД.

Обмеження при роботі з БД:

Складний контекстний пошук може бути перерваний за тайм-аутом через 10 секунд. Рекомендуємо оптимізувати запит та спробувати знову звернутися до БД. Повідомлення про невдалий пошук може з’являтися під час пікового навантаження та підвищеної ділової активності.